Diorama (z gr. dioráō - widzę na przestrzał)

Rozpowszechniony w XX wieku rodzaj makiety modelarskiej wykonywanej różnymi technikami plastycznymi i modelarskimi, przedstawiającej najczęściej wydarzenia historyczne, sceny przyrodnicze lub modele urbanistyczne.Założenia programowe

Celem projektu jest stworzenie tanim kosztem fajnie wyglądającej dioramy przedstawiającej średniowieczną wieżę rycerską, bez uciekania się do zakupów w sklepie modelarskim.