O WYDAWNICTWIE

  • Historia
  • Późnym popołudniem 16 października 2007 roku, po kolejnym identycznym dniu spędzonym w aptece, powstała idea będąca przeciwwagą dla aptecznego marazmu. Tego samego dnia, po zrodzeniu się pierwszych kart rękopisu, powołana została do życia instytucja mająca zadbać o publikację powstającego dzieła - wydawnictwo 3D.